Onthaal

Brussel zet het avontuur winwin voort !


Op 6 december 2011 heeft de tweede Winwin-beursvloer van de stad Brussel plaats, die georganiseerd wordt op initiatief van de Brusselse schepen van tewerkstelling en opleiding.

Na Aalst, Mechelen en Namen is het aan de hoofdstad om bedrijven en verenigingen in een win-wingeest samen te brengen.

Als hoofdstad van België en van Europa huisvest Brussel de meest uiteenlopende bedrijven en verenigingen (duizenden ondernemingen hebben er hun zetel evenals 8.000 vzw's). Het is een bevoorrecht activiteitsgebied. De organisatie van een beursvloer in Brussel zal een maximum aan belangstellenden trekken. Maar waarover gaat het eigenlijk?

De Winwin-beursvloer brengt de actoren van twee verschillende werelden samen: de bedrijfswereld enerzijds en het verenigingsleven anderzijds. Twee uur lang kunnen de deelnemers goederen en diensten uitwisselen zonder dat er geld aan te pas komt. Voorbeeld: als bedrijf wenst u naar aanleiding van de vernieuwing van uw computerpark uw oude pc's weg te geven. In ruil stelt een vereniging die interesse heeft voor dat materiaal, u voor om taalcursussen voor uw personeel te organiseren. » Meer weten

Voor zijn tweede Beurs winwin, zal de Stad Brussel op 6 december de prachtige plaats van Hedendaags Kunstencentrum voor Beweging van de Stad Brussel investeren:« Les Brigittines ».

Wenst u aan dit vruchtbare en dynamische event deel te nemen en een wereld (bedrijven of verenigingen) te ontmoeten waarmee u minder vertrouwd bent? Maken uitwisseling en solidariteit integrerend deel uit van uw ondernemingsgeest of van de filosofie van uw vereniging? Schrijf u dan in voor deze feestelijke gebeurtenis. Inschrijven is eenvoudig en gratis op deze site. Vermeld tevens uw vraag, verwachtingen en behoeften alsook uw aanbod. U aarzelt of wenst meer inlichtingen over de beursvloer? Contacteer mevrouw Welter op het nummer 02 212 19 60 of per mail : emploi@brucity.be.


Foto’s van de editite 2010

Laatste nieuwtjes

PROGRAMMA
02 December 2011
DATUM EN PLAATS
22 November 2011

Alle nieuwtjes

Praktische info :

6 décember 2011

Beursvloer van de Stad Brussel aan Brigittines

Partners :

BNP PARIBAS FORTIS FORTIS FOUNDATION ACCENTURE
USG PEOPLE AGES ASBL ATRIUM
AGES ASBL
AGES ASBL

fr

nl